ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ

Ώρα Τίτλος Κατηγορία Διάρκεια
00:00 – 03:00 Party Mood Μουσική 180′
03:00 – 06:00 Late Night Clips Μουσική 180′
06:00 – 10:00 Panik Morning Μουσική 240′
10:00 – 11:00 All New International Μουσική 60′
11:00 – 13:00 Μουσική All New Greek 120′
13:00 – 13:15 Astromag Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
13:15 – 14:15 Oxygen Μουσική 60′
14:15 – 14:30 Self Love Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
14:30 – 15:15 Panik Next Μουσική 45′
14:30 – 15:15 Panik Next Μουσική 45′
15:15 – 16:00 Λαϊκά Hits Μουσική 45′
16:00 – 17:00 Music Trends Μουσική 60′
17:00 – 17:45 Beats Μουσική 45′
17:45 – 18:45 International Hits Μουσική 60′
18:45 – 19:00 Self Love Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
19:00 – 19:45 Panik Afternoon Μουσική 45′
19:45 – 20:00 Astromag Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
20:00 – 21:45 Party Mood Μουσική 105′
21:45 – 22:30 Douze Points Μουσική 45′
22:30 – 23:00 Panik Concert 2023 by opaponline.gr Μουσική 30′
23:00 – 23:15 Astromag Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
23:15 – 23:45 Λαϊκά Hits Μουσική 30′
23:45 – 00:00 Vintage Hits Μουσική 15′

ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα Τίτλος Κατηγορία Διάρκεια
00:00 – 03:00 Party Mood Μουσική 180′
03:00 – 06:00 Late Night Clips Μουσική 180′
06:00 – 10:00 Panik Morning Μουσική 240′
10:00 – 11:00 All New International Μουσική 60′
11:00 – 11:15 Panik News Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
13:15 – 13:00 All New Greek Μουσική 105′
13:00 – 13:15 Astromag Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
13:15 – 14:15 Oxygen Μουσική 60′
14:15 – 14:30 Self Love Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
14:30 – 15:15 Panik Next Μουσική 45′
15:15 – 16:00 Λαϊκά Hits Μουσική 45′
16:00 – 16:15 Panik News Ψυχαγωγική Εκπομπή 15′
16:15 – 17:00 Music Trends Μουσική 45′
17:00 – 17:45 Beats Μουσική 45′
17:45 – 18:45